FeDiFo | Festival Divadla fórum

Festival divadla fórum
na Divadelní fakultě JAMU v Brně

7  3 — 9 | 3 | 2008 || JAMU | Brno

Pojmy DF

Každý, kdo se zabývá česky psanou literaturou věnující se divadlu fórum, jistě postřehl neshody v psaní pojmů spojených s divadlem fórum. Protože každým rokem přibývají diplomové práce a články věnující se divadlu fórum, považovali organizátoři festivalu za důležité v rámci poslední diskuse nultého ročníku Festivalu divadla fórum ustanovit společnou terminologii včetně psaní velkých a malých písmen.

  • Divadlo fórum Augusto Boala – jako konkrétní název označující divadlo fórum v podobě, ve které ho Boal popsal ve své literatuře, podobně potom Novinové divadlo Augusto Boala, Divadlo fotorománu Augusto Boala atd.

  • divadlo fórum – jako obecný název, podobně jako pohybové divadlo, loutkové divadlo, činohra atd. (Nikoli tedy Divalo fórum, divadlo Fórum nebo Divadlo Fórum, jak bývá v literatuře často používáno.)
  • inscenace divadla fórum – Boal užívá označení anti-model; jedná se o představení, které po warm-upu tvoří nejčastěji 1. část dílny a zobrazuje příběh s negativním koncem
  • fórum – nejčastěji druhá část dílny – představení s intervencemi diváků
  • dílna divadla fórum – dílna s účastníky
  • projekt divadla fórum – pojmenovává celý proces včetně přípravy, zkoušení inscenace, přípravy Jokera, realizací dílen divadla fórum a reflexe

http://fedifo.jamu.cz | fedifo@jamu.cz | Pavlína Pacáková | tel.: +420 737 522 646