FeDiFo | Festival Divadla fórum

Festival divadla fórum
na Divadelní fakultě JAMU v Brně

7 3 — 9 | 3 | 2008 || JAMU | Brno

Status festivalu FeDiFo
organizovaného v rámci absolventského bakalářského projektu
studentek III. ročníku ADV DiFa JAMU

Název festivalu

 • Nultý ročník Festivalu Divadla Fórum — aplikace divadla fórum Augusta Boala do českého prostředí

Letošní pořadatel

 • Pavla Sližová, Pavlína Pacáková, Vendula Nováková
  studentky III. ročníku ADV DiFa JAMU

Téma festivalu

 • Konfrontace možných koncepcí a přístupů k DF v České republice.

Cíle festivalu

 • Informovat účastníky FeDiFo o možnostech praktického uplatnění postupů divadla fórum.
 • Vytvořit pole pro konfrontaci názorů na různou problematiku týkající se divadla fórum, prohloubení přehledu účastníků i organizátorů o spektru tvůrčích týmu a jejich postupů práce s divadlem fórum.
 • Poskytnutí inspirace a náhledu pedagogům ZŠ a SŠ v Brně, kteří by mohli na základě této zkušenosti v budoucnu projevit zájem o dílnu divadla fórum realizovanou v rámci předmětu Divadlo Fórum na ADV DiFa JAMU.

Cílová skupina festivalu

Odborná pedagogická veřejnost a experti zabývající se divadlem fórum, případně využívající jeho postupy.

Dramaturgie festivalu

Základem festivalu budou prezentace dílen divadla fórum různých tvůrčích týmů působících v ČR v Kabinetu Múz. Dále pak výstava posterů prezentujících předmět Divadlo Fórum ADV DiFa JAMU a práci jiných tvůrčích týmů ve foyer Kabinetu Múz. Prezentace příspěvků otevírající následné diskuse na předem daná témata týkající se problematiky DF v učebně 104 DiFa JAMU.

Součástí doprovodného programu bude například promítání filmu Jeanne Dosse: Jana Sanskriti, A theatre on the field, 2006.

Reflexe práce

Během festivalu budou probíhat diskuse k jednotlivým prezentacím a dílnám vedené organizátory. Diskuze budou následovat vždy ihned po programu, k němuž se budou vztahovat a jejich záznamy budou uveřejněny na webových stránkách festivalu.

Termín konání

 • 7.—9. 3. 2008

Místo konání

 • Kabinet Múz, Sukova 4, 662 15 Brno
 • DiFa JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno

Finanční zabezpečení

Organizátoři mají k dispozici částku poskytnutou DiFa JAMU, dále budou oslovovat různé společnosti a žádat je o sponzorské dary a příspěvky.

http://fedifo.jamu.cz | fedifo@jamu.cz | Pavlína Pacáková | tel.: +420 737 522 646