FeDiFo | Festival Divadla fórum

Festival divadla fórum
na Divadelní fakultě JAMU v Brně

7 3 — 9 | 3 | 2008 || JAMU | Brno

Literatura

Literatura o Divadle Utlačovaných v AJ

 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors, 1992
 • BOAL, A. Legislative Theater, 1998
 • BOAL, A. The Rainbow of Desire, 1995
 • BOAL, A. Theater of the Oppressed, 1979
 • BOAL, A. Hamlet and the Baker's son: MyLife in Theatre and Politics, 2001
 • PACÁKOVÁ, P. Joker v divadle fórum aneb jak se Jokerem stát a jaká je jeho úloha v jednotlivých částech dílny divadla fórum, DP, ADaV DIFA JAMU, Brno 2008
 • SCHUTZMAN, M., COHEN-CRUZ, J. Playing Boal Theatre, Therapy, Activism

Literatura o Divadle Utlačovaných v ČJ

Odborné publikace

 • HENDL, J. Lidové divadlo Augusto Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe
 • PAVLOVSKÁ M., REMSOVÁ L. Jak na divadlo fórum, Ped. fakulta MU, 2006

Diplomové práce JAMU

 • ČERMÁKOVÁ, I. Využití technik Augusto Boala v dramatické výchově, DP, ADV DIFA JAMU, 1997.
 • MACKOVÁ, R. Divadlo Fórum. DP, ADV DIFA JAMU Brno, 2002.

Diplomové práce Ped. fakulta Brno

 • OPUŠTILOVÁ, A. Divadlo Fórum jako nástroj pro změnu postojů, bak. práce, 2007
 • SOCHA J. Alternativa prevence sociálně patologických jevů na gymnáziích - divadlo fórum, bakal. práce 2007
 • ŠIMIKOVÁ, T. Romové a Divadlo Forum, bakal. práce, 2006

časopis Tvořivá dramatika

 • ČERMÁKOVÁ, I. Augusto Boal a dramatická výchova, 1999/1
 • UCHYTILOVÁ, B. Divadlo forum Augusta Boala, 2003/2
 • HAVRÁNKOVÁ, A.—KRAUSOVÁ, Z. Techniky Augusta Boala jako inspirace pro ‘kolní dramatickou výchovu, 2003/2
 • MATYÁŠOVÁ L. Divadlo fórum na ‘kolách žije!, 2005/3
 • MANDA, R.—KASÍKOVÁ, H.—VALENTA J.: chystaný článek, který bude reflektovat dílnu Juliana Boala v Jičíně v září 2007

http://fedifo.jamu.cz | fedifo@jamu.cz | Pavlína Pacáková | tel.: +420 737 522 646