FeDiFo | Festival Divadla fórum

Festival divadla fórum
na Divadelní fakultě JAMU v Brně

7  3 — 9 | 3 | 2008 || JAMU | Brno

Co je divadlo fórum?

Augusto Boal

(* 1931 v Rio de Janeiru v Brazílii)


Augusto Boal založil v roce 1956 „Teatro de Arena de Sao Paolo“ a až do roku 1971 byl jeho vedoucí osobností. Právě tam vznikla jeho zásluhou nová koncepce divadla — tzv. Divadlo Utlačovaných. Boal vyzývá publikum k zamyšlení nad životními otázkami a vyžaduje při tom aktivní přístup. Osvobozuje diváka z pasivity hlediště a nabízí prostor pro vyjádření osobního názoru v rámci „společného jeviště“. Toto divadlo je prostředkem sociální změny.

Po vydání své první knihy Theatre of the Opressed byl Augusto Boal vyhoštěn do Argentiny. V dalších letech pokračoval ve své práci v Argentině, Peru, Uruguaji, USA a Mexiku. Po roce 1978 přesídlil do Evropy (Lisabon, Paříž), rozvíjel svou koncepci revolučního přístupu k divadlu a založil množství „Center Divadla Utlačovaných“. Po rozvolnění politických poměrů v Brazílii se v roce 1986 Boal natrvalo vrátil. Založil „Centrum Divadla Utlačovaných“ v Rio de Janeiru (C.T.O.).

V roce 1992 byl Boal pozván, aby přednesl hlavní příspěvek k národní konferenci „Asociace pro divadlo ve vysokoškolském vzdělávání“ (Association for Thetre in Hgher Education – ATHE) v Atlantě, Georgii. V témže roce vydal svou druhou knihu Games for Actors and Non-Actors, která obsahuje jak teoretická pojednání o jednotlivých formách Divadla Utlačovaných, tak praktická cvičení a hry. Na podzim roku 1992 kandidoval Augusto Boal na post Vereadora města Rio de Janeira a v této funkci strval až do roku 1996. V roce 1993 se konal první festival Divadla Utlačovaných v Brazílii. V roce 1995 vyšla Boalova třetí kniha The Rainbow of Desire, pojednávající o využití Boalových technik v psychoterapii.

V roce 1997 předala Asociace pro divadlo ve vysokoškolském vzdělávání Augusto Boalovi cenu za vyjímečné pracovní úspěchy. V roce 1998 vyšla jeho další kniha Legislative Theater, zprostředkovávající Boalovy zkušenosti se stejnojmennou divadelní technikou. Zatím poslední vydanou Boalovou knihou je: Hamlet and the Baker's son: MyLife in Theatre and Politics vydaná v roce 2001.

Boalova práce se vyznačuje nekonečnou energií a houževnatým optimismem. Po celém světě učí Boal svým metodám a technikám a říká se o něm, že při každé příležitosti vypadá, že mu činí neskonalou radost vidět skupinu, jak dělá poprvé cvičení, které on sám už musel dělat nejméně tisíckrát. Rád předává své zkušenosti, myšlenky a hlavně víru v to, že Divadlo Utlačovaných může změnit svět.

(Volně podle MACKOVÁ, R., Divadlo Fórum,
DP, ADV DIFA JAMU Brno, 2002, str. 21—24.)

Divadlo Fórum

Technika Divadla fórum se stala jedním ze základních kamenů Divadla Utlačovaných. Cesta k jejímu objevení ale vedla přes dlouhé období divadelní praxe A. Boala a jeho herecké společnosti v zemích Latinské Ameriky.

V Divadle fórum se diváci osvobozují od pasivity hlediště a na scéně se stávají aktivními „diváky-herci“ („spect-actors“). Divadlo se stává pedagogickým ve smyslu kolektivního zkoumání a poznávání. Cílem Divadla fórum je umožnit publiku čelit útlaku v rámci bezpečí divadelní fikce. Účast v dílně Divadla fórum nazývá Boal „zkouškou na realitu“, na odpor proti skutečnému útlaku, kterému jsme v průběhu svého života vystaveni. Publikum se stává protagonisty a určuje svůj osud na jevišti, aby se pak mohlo stát protagonisty svého skutečného života.

Jako každá hra, také divadlo fórum má svá pravidla. Pokud si přeje publikum tato pravidla přizpůsobit a doplnit, je to možné. Vše závisí na konkrétní situaci, která vyvstane v průběhu společného stekání. Nejprve je přehrán divákům ve formě běžného představená „anti-model“ ve své původní podobě, která obsahuje chybné řešení situace. Joker se obrátí na publikum s výzvou o pomoc. Při druhém přehrávání má publikum možnost zakřičet „STOP“, přerušit tak děj příběhu a navrhnout nové řešení, které by spělo k lepšímu konci příběhu. „Divák-herec“ nahrazuje protagonistu příběhu, indikuje, z kterého místa chce scénu rozehrát a realizuje v prostoru jeviště svůj návrh. V průběhu realizace je možné zkoušet různá řešení pro tutéž scénu představení.

Cílem dílny Divadla förum není dospět k jednomu řešení, ale diskutovat, hledat možné alternativy, argumentovat atd. Dílna Divadla fórum vlastně nikdy nekončí, protože vše, co v jejím rámci probíhá, by mělo přesahovat do skutečného života. Divadlo fórum se snaží překročit hranici mezi divadlem a skutečným životem, fikcí a realitou.

(Volně podle MACKOVÁ, R., Divadlo Fórum,
DP, ADV DIFA JAMU Brno, 2002, str. 45—51.)

http://fedifo.jamu.cz | fedifo@jamu.cz | Pavlína Pacáková | tel.: +420 737 522 646