FeDiFo | Festival Divadla fórum

Festival divadla fórum
na Divadelní fakultě JAMU v Brně

7  3 — 9 | 3 | 2008 || JAMU | Brno

Nultý ročník Festivalu divadla fórum vznikl v akademickém roce 2008/2009 jako bakalářský absolventský projekt studentek ateliéru Divadlo a výchova. Došlo tak k jednomu z prvních intenzivních setkání českých tvůrčích týmů zabývajících se divadlem fórum, a to jak v rámci školních projektů studentů PdF MU, JAMU a PdF UP Olomouc, tak v rámci běžné praxe – např. Občanské sdružení Augusto. Na programu byla nejen představení divadla fórum, ale i diskuse otevírající různou problematiku divadla fórum v českém prostředí, dílny a projekce.

První ročník festivalu proběhne v zimním semestru akademického roku 2009/2010. Pokud máte zájem aktivně se na festivalu podílet, prezentovat a sdílet své zkušenosti, kontaktujte nás na adrese fedifo@jamu.cz.

http://fedifo.jamu.cz | fedifo@jamu.cz | Pavlína Pacáková | tel.: +420 737 522 646